Till innehållet

Effektiv förvaltning och vidareutveckling av datalager

Kund: Release Finans
Uppdrag:
Förvaltning och vidareutveckling av datalager
Tjänster:
Analys och strategi, Utveckling BI

Uppdrag
Release Finans eftersträvar att vara det bästa finansbolaget på marknaden för leverantörsfinansiering B2B och en viktig del för att uppnå målet är att kunna tillhandahålla optimerade finanslösningar för kunden. Vi på Teknikhuset fick uppdraget att bli ny samarbetspartner för förvaltning, support och vidareutveckling av deras framtagna datalager. Datalagret är en viktig källa som samlar och strukturerar verksamhetens data och en viktig källa för analys dels i det dagliga arbetet men också för att ständigt kunna förbättra och förfina tjänsterna ut mot sina kunder.

Lösning
Vi etablerade ett nytt arbetsteam för förvaltning och support. Ett inledande arbete bestod av att inventera lösningen och konstatera nuläge/behov tillsammans med verksamheten. 

Resultat
Release Finans har fått en samarbetspartner som hanterar förvaltnings- och support av sitt datalager. De har också fått ett proaktivt bollplank för vidareutveckling och förbättringar i och kring lösningen. Under vårt gemensamma samarbete har vi bland annat arbetat med att effektivisera rapporter, möjliggjort visualisering av insamlad data från valda källor, adderat automatisering av data som hämtas frekvent, stöttat med utbildning av Power BI mm