Till innehållet

Intranät förenklar samarbete kring dokument och information

Kund: Release Finans
Uppdrag:
Intranät
Tjänster:
Digitala arbetsplatsen
Teknik: SharePoint 

Uppdrag
Release Finans tillhandahåller optimerade finanslösningar för sina kunder. Inom bolaget arbetar ca 30 medarbetare inom ett antal affärsområden. I det dagliga arbetet hanteras mängder av dokument, som medarbetarna antingen samlar i mappar på en gemensam yta eller sparar lokalt på disk. Bolaget önskade styra upp sin hantering av gemensamma dokument för att kunna få en bättre sökbarhet och struktur av delad information.

Lösning
Vi föreslog att förbättra helheten av den nuvarande gemensamma ytan så att den kan rymma mer än bara dokumenthantering. Genom att ersätta den äldre lösningen byggd i SharePoint Classic till SharePoint Modern, så skapas bättre förutsättningar för att bygga ett intranät utifrån bolagets behov och ger även förbättrad sökfunktionalitet och möjlighet till tydliga samarbetsytor. En viktig del av lösningens utrullning är givetvis utbildning av redaktörer för att formalisera nya arbetsrutiner i det fortsatta arbetet samt migrering av befintligt innehåll i den äldre lösningen.

Resultat
Release Finans har fått ett intranät i SharePoint Online Modern. Detta kommer att förenkla samarbetet kring dokument men även öka informationsspridningen generellt i företaget. Varje affärsområde har fått en egen samarbetsyta där de kan samla sina gemensamma dokument och skapa riktade nyheter till sina kollegor. Automatisk taggning finns i bakgrunden och håller koll på strukturen och skapar förutsättning för bra sökbarhet i lösningen.