Till innehållet
Swoosh - nytt intranät och ny publik webbplats!

På gång - 18 januari 2023

Swoosh uppdaterar!

Vi har fått förtroendet av Swoosh att implementera deras nya intranät och att tillsammans med Swoosh designa och bygga en ny publik webbplats.

Swoosh är ett miljötekniskt företag som arbetar med avancerade tjänster inom bland annat stamrenovering, cisternrengöring, högtrycksspolning, inspektion, farligt avfall, industritjänster, rådgivning och förebyggande åtgärder. Swoosh täcker hela Sverige med lokalt drivna anläggningar. Uppdragsgivarna är stora och små företag, industrier, offentlig sektor och privata hushåll.

Målet med intranätet är att förbättra den interna kommunikationen med såväl administrativ personal men med även personal ute i fält. Intranätet implementeras med SharePoint Online som bas med tillägget Valo Intranet, en produkt som väsentligt snabbar upp arbetet att få upp ett intranät som både fungerar bra för slutanvändarna och som gör det enklare för redaktörer att skapa innehåll. På sikt finns också planer att skapa en Swoosh-app för fältpersonal som ytterligare förenklar för dem att ta del av information från intranätet och andra viktiga digitala verktyg såsom exempelvis arbetsordrar med mera.

Vad gäller den publika webbplatsen handlar det främst om att förtydliga Swoosh stora tjänsteutbud samt att underlätta för kunder att snabbt hitta fram till rätt tjänst. Dessutom har Swoosh nyligen gått samman med Oleterkoncernens spol- och reliningverksamheter (NHS, MCM och S-pipe) för att skapa en rikstäckande verksamhet i Sverige. I och med detta krävs att en ny webbplats tas fram för att bättre möta upp marknadens behov.

Skulle du vara intresserad av en demo av Valo Intranet så fyll i formuläret på denna sida så kontaktar vi dig!