Välkomna Johan och Kristoffer!

Vi växer och välkomnar nu två nya medarbetare: Johan Förste och Kristoffer Lundström.

Johan Förste och Kristoffer Lundström

 

I och med dessa två starka rekryteringar adderar vi många års erfarenhet inom Business Intelligence, systemutveckling samt test- och projektledning.

 

Johan kommer, i en nära dialog med våra kunder, att jobba med test- och projektledning. Allt för att få bästa möjliga effekt av ett systeminförande. Johan har ofta rollen som spindeln i nätet mellan olika parter i större införandeprojekt där flera leverantörer och intressenter är inblandade.

 

Kristoffer har jobbat med IT i snart 20 år. Karriären startade på en webbyrå och sedan dess har arbetet bestått i allt från databaser till webblösningar. Här på Teknikhuset kommer Kristoffer att arbeta med nyutveckling och förvaltning av datalager och beslutsstöd för ett flertal av våra kunder.

 

-Det känns otroligt kul att hälsa våra nya medarbetare välkomna.  Vi ser väldigt positivt på att vi nu blir ännu starkare inom dessa områden, säger Susanne Österström Dahlqvist, VD.

 

Johan kommer närmast från CGI medan Kristoffer kommer från Sogeti. 

2017-10-02

Vill du veta mer?

Kontakta Susanne Österström Dahlqvist, VD.
Telefon: 090-70 87 48

E-post: susanne.dahlqvist@teknikhuset.se

Ny playkanal för Norra!

Det råder ingen tvekan om att trenden med rörligt material växer sig allt starkare, något som Norra tidigt tog fasta på då de redan 2013 skapade sin playkanal Norraplay.

I takt med att Norra märkte att trafikmängden från smartphones och surfplattor började överstiga surfandet från datorer beslutades att Norraplay behövde en ansiktslyftning. Tillsammans med Teknikhuset lanserar nu Norra en ny version av Norraplay som dessutom förärats en helt egen webbplats, www.norraplay.se. Den nya webbplatsen som samlar alla Norras filmer på webben är naturligtvis responsiv och fungerar alltså lika bra på alla enheter, telefoner såväl som surfplattor. 

 NorraPlay i iPad

 Film har en fantastisk förmåga att förmedla information och kunskap både till våra medlemmar och andra som är intresserade av skogliga frågor. Målet är att vi ska erbjuda filmer som attraherar många målgrupper, säger Ulrica Winberg-Jonsson, tf kommunikationschef på Norra.

Den nya webbplatsen är byggd i Sitecore och syftet med den nya implementationen är dels att erhålla en responsiv webbplats men även att uppgradera den tekniska plattformen. En bonus med den nya playkanalen är naturligtvis också att besökarna lättare hittar filmer de är intresserade av och att de numera även kan markera de filmer de gillar.

 

Redaktionellt underlättas också arbetet med att lägga in filmerna i kanalen. Filmerna hämtas från Norras Youtube-kanal men kan i det redaktionella gränssnittet kompletteras med mer matnyttigt redaktionellt material. Fokus i utvecklingsarbetet har till stor del handlat om att förenkla för Norras redaktörer.

 

-Vad gäller media så har vi även andra spännande saker på gång tillsammans med Teknikhuset men det kan jag inte berätta mer om i nuläget, avslutar Ulrica Winberg-Jonsson.

 

Besök Norraplay!

Fler digitala läromedel till elever med funktionsnedsättning

Teknikhuset i Umeå har genom ett lokalt samarbete med Pure IT tilldelats ett nationellt ramavtal för utveckling av webbaserade läromedel för elever med funktionsnedsättning. Kunden är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Ramavtalet löper på en fyraårsperiod, där de sista två åren är optionsår. Myndigheten har de senaste åren köpt liknande tjänster för cirka tre miljoner kronor per år.

Specialpedagogiska skolmyndighetens mål med upphandlingen var att teckna avtal med en leverantör som kan försäkra myndigheten en stabil och professionell leverans av efterfrågade tjänster för att kunna producera fler läromedel.

 

- Ramavtalet innebär att vi kan samla produktionerna, vilket gör det smidigare och innebär att vi tjänar tid vilket leder till att vi kan ta fram läromedel snabbare, säger Staffan Holmberg, ansvarig för upphandlingen på skolmyndigheten.

 

- När vi tog del av förfrågan insåg vi att vi inte på egen hand kunde uppfylla alla krav i upphandlingen och tog därför kontakt med Pure IT, som på ett mycket bra sätt kompletterar oss för att kunna leverera efterfrågade tjänster, säger Tommy Eriksson, kundansvarig och affärsutvecklare på Teknikhuset.

 

- Detta är ett bra exempel på samarbete över företagsgränserna i syfte att skapa fler uppdrag och arbetstillfällen i Umeå. Vi bidrar framför allt med vår kompetens kring backend-funktionerna vilka är baserade på Java. Vad gäller samarbetet med Teknikhuset så har vi jobbat ihop tidigare i andra projekt, vilket har fungerat jättebra. Vi känner oss därför förvissade om att vi gemensamt kan vara väldigt starka i vår leverans, säger Mattias Högdahl, Pure IT.

 

Behovet av digitala läromedel för elever med funktionsnedsättning är mycket stort, inte minst eftersom förkunskaperna och förmågorna hos eleverna skiljer sig på många sätt. Här har de digitala läromedlen en fördel eftersom de går att anpassa utifrån elevens förkunskaper genom att de kan ställas in i olika svårighetsgrader. På så vis kan ett läromedel anpassas till flera målgrupper. För många elever, exempelvis de med utvecklingsstörning, är det viktigt att kunna lösa uppgifter på olika sätt. Ibland kan det vara enbart digitalt via dator, andra gånger med hjälp av uppgifter som finns i såväl tryckt version som i en digital. Allt för att metoderna ska kunna komplettera varandra och därmed stimulera inlärningen. Utvecklingen av de digitala läromedlen innebär att förmedla informationen med exempelvis film, foto, grafik, tal och ljud för att möta många olika behov samt att nyttja tekniken för att tillgängliggöra läromedlen för elever med behov av alternativa styrsätt. Utmaningen är alltid att göra läromedlen enkla och inte för komplicerade. Det läromedel som står först i tur att produceras är ett räknehäfte för rörelsehindrade som inte kan använda papper och penna. Istället använder de ett rutat ark på en datorskärm och hanterar detta med olika styrsätt, exempelvis ögonstyrning.

 

Teknikhuset har lång erfarenhet av att producera digitala läromedel. Rättegångsskolan samt Jag vill veta – ett material för brottsutsatta barn och ungdomar som tagits fram i samarbete med Brottsoffermyndigheten, är några exempel.  

 

- Vi har också tidigare producerat läromedel för Specialpedagogiska Skolmyndigheten till elever i grundsärskolan. Nu senast ett läromedel i form av ett pedagogiskt verktyg för interaktiv skrivtavla (smartboard) riktat till pedagoger i samarbete med elever inom särskolan.Det känns mycket roligt att få fortsätta samarbetet, säger AnnaMaria Lundin, projektledare på Teknikhuset.

 

- För oss är det särskilt intressant att kunna bidra till en direkt samhällsnytta, säger Tommy Eriksson.  Idag pratas det mycket om digitalisering i olika former, ofta inom kommersiella tillämpningar. De lösningar vi ska hjälpa SPSM att realisera för elever med olika typer av funktionsnedsättning innebär att vi genom digitalisering skapar en enorm utvecklingsmöjlighet för målgruppen, fortsätter Tommy.    

 

Upphandlande enhet Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), är en rikstäckande myndighet för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Alla insatser syftar till att öka kunskapen hos dem som arbetar i kommunerna, så att barn, unga och vuxen-studerande med funktionsnedsättning kan få en utveckling och utbildning som präglas av likvärdighet, rätt till stöd, lika bemötande, full delaktighet, tillgänglighet och jämlika villkor. Vi driver specialskolor för vissa målgrupper, och fördelar olika bidrag till utbildningsanordnare av vuxenutbildning för studerande med funktionsnedsättning.

 

SPSM främjar också utveckling och anpassning av läromedel för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning så att de får tillgång till läromedel som gör det möjligt för dem att uppnå kunskapsmålen i skolan. Huvudkontoret finns i Härnösand och verksamheten utgår från våra fem regioner med kontor och specialskolor i Härnösand, Umeå, Örebro, Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Vänersborg. Vi har också lokalkontor över hela landet från Luleå i norr till Malmö i söder. SPSM har för närvarande cirka 1 200 anställda och 600 elever.

Visa fler