Till innehållet

Om oss

Vi hjälper företag och organisationer att se till helheten – med digitalisering som verktyg och hållbarhet som själva syftet.

Teknikhuset skapar kundvärde genom att erbjuda värdeskapande digitala lösningar inom Business Intelligence, Microsoft 365, SharePoint, webb- och systemutveckling samt projekt- och förändringsledning. Vi har, med Umeå som bas, funnits i över 20 år och har idag 38 medarbetare som hjälper våra kunder med smarta strategiska, taktiska, tekniska och funktionella lösningar.

Vi vill kunna ge råd och rekommendationer, utveckla lösningar som är hållbara över tid, idag och imorgon. 

Våra lösningar är både behovsförankrade och användarcentrerade. Det är endast då vi kan skapa hållbara effekter.

Genom att utgå från behov - hitta rätt lösning för målgrupp/användaren - kan våra kunder/företag/organisationer räkna hem effekter och vinster. På så sätt gör vi bra för alla i samhället.

Vi vill göra våra kunder konkurrenskraftiga och därigenom sitt varumärke "i helhet" bättre. 

Vår vision
Vi strävar mot ett framtida samhälle som bärs upp av starka och hållbara digitala lösningar. För oss som företag handlar det om att vi finns och verkar i ett samhälle där vi bidrar med vår kunskap för att skapa lösningar som är både uthålliga och hållbara utifrån kundens affärsmål. 

Vårt hållbarhetsarbete
För oss på Teknikhuset är det självklart att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt i linje med vår eftersträvade vision. Vi tycker att det är viktigt att vara delaktiga och bidra till vår omvärld genom att stödja organisationer och ändamål som ligger oss varmt om hjärtat.

 

Vårt hållbarhetsarbete delas in i 3 fokusområden som i sin tur bidrar till FN:s globala mål.

1. Social hållbarhet - Vi vill skapa en trygg jämställd arbetsplats där våra medarbetare utvecklas, trivs och mår bra.
2. Ekonomisk hållbarhet - Vi levererar digitala tjänster som skapar hållbara värden för våra kunder.
3. Ekologisk hållbarhet - Vi vill minska klimatpåverkan inom den egna verksamheten genom att välja lokalproducerat, minska vår energiförbrukning samt sträva efter att minska vårt avfall.