Brottsoffermyndigheten

Branäs

Våren 2013 fick Brottsoffermyndigheten ett uppdrag av regeringen att tillsammans med Barnombudsmannen ta fram information riktad till barn. Bakgrunden var att anmälningarna om brott mot barn har ökat de senaste åren och de har haft svårt att få tillgång till den information om brott, stöd och rättigheter som de har rätt till.

Uppdraget

Teknikhuset fick i uppdrag att ansvara för teknisk lösning, webbutveckling och innehållsproduktion utifrån det strategiska arbetet som den ansvariga reklambyrån genomfört.

Önskemålet var att lösningen skulle kännas lättillgänglig och attraktiv, snarare än en webbplats med information. Webben skulle informera barn och ungdomar på ett intuitivt och lättillgängligt sätt, så att de inte tappar intresset.

Processen

Arbetet inleddes med att Teknikhuset tillsammans med Brottsoffermyndigheten processade reklambyråns idéer, design och strategiska upplägg. Med det som utgångspunkt utvecklade Teknikhuset en responsiv webbplats, inklusive implementering av design och innehållsproduktion i form av spel, 25 filmer och interaktiva lösningar. Grundtanken i hela arbetet var att brottsutsatta barn och ungdomar skulle få möjlighet att själva söka information om sin situation och var de kan få hjälp.

Resultatet

Resultatet blev informationsmaterialet ”Jag vill veta”, med bland annat den responsiva webbplatsen jagvillveta.se, barnboken om Liten och broschyrer på ett tiotal språk. Informationen är målgruppsanpassad för åldrarna 4-7 år, 8-13 år och 14-17 år och byggd utifrån insikten om att målgruppen oftast använder mobiltelefonen.

Efter lanseringen har jagvillveta.se fått ett mycket positivt mottagande. Webbplatsen är mycket välbesökt och människor som arbetar med barn och ungdomar beskriver den som något de saknat tidigare.

Tack vare jagvillveta.se kan de drabbade själva ta reda på information om vad som är brottsligt. Dessutom får de information om hur de kan agera och var de kan få hjälp.

Vill du veta mer?

Kontakta vår projektledare AnnaMaria Lundin på 070-324 14 25.

Eller maila till annamaria.lundin@teknikhuset.se