Liten och trygg

SPSM Svenska Kyrkan

Alla barn har rätt till en trygg tillvaro. Liten och trygg är en handledning för samtal om barns känslor och vuxnas ansvar.

UPPDRAGET

Teknikhuset har sedan tidigare utvecklat webbplatsen www.jagvillveta.se för Brottsoffermyndighetens räkning utifrån deras regeringsuppdrag. Jag vill veta är en informativ webbplats där brottsutsatta barn och ungdomar själva kan söka och få information om sin utsatta situation samt information om hur och var de kan få hjälp.

För att öka användningen av webbplatsen än mer fick Brottsoffermyndigheten ytterligare ett regeringsuppdrag, nu i form av att utveckla en digital handledning för personal i förskolan. Handledningen skulle integreras med webbplatsen Jag vill veta och ha sin utgångspunkt i det befintliga materialet samt i boken om Liten.

Webbutvecklingsuppdraget gick än en gång till oss och i nära samarbete med Brottsoffermyndigheten har vi skapat lösningar för presentationen av det material som förskolepersonal kan ta del av och använda sig av i sitt arbete i barngrupperna.


PROCESSEN

Arbetet inleddes med att vi på Teknikhuset tillsammans med Brottsoffermyndigheten processade reklambyrån Humblys idéer, design och strategiska upplägg där önskemålet om att den digitala lösningen skulle vara strukturerad och intuitiv för målgruppen att använda.

Utveckling av funktionalitet och implementation av design genomfördes därefter. Teknik som säkerställer funktionalitet och tillgänglighet för användarna oavsett webbläsare, skärmstorlek och eventuella tilläggsprogram användes.

Innehållsmaterial togs fram av Stina Wirsén - författaren till boken om Liten, barnboksförlaget Bonnier Carlsen, utbildningsföretaget Utmana, filmproduktionsbolaget Fishtank och texter formulerades av Brottsoffermyndigheten.

Vi utgick vidare från önskemålet om att det redaktionella arbetet med den digitala handledningen enkelt skulle kunna utföras av Brottsoffermyndighetens egen personal.

Brottsoffermyndigheten fyllde handledningen med innehåll och material. Tekniska tester samt kvalitativa undersökningar och tester med målgruppen, personal i förskolan, genomfördes.

För att följa upp användningen av handledningen kompletterade vi med analysverktyget Google Analytics och Google Tag Manager och konfigurerade rapporter och vyer utifrån önskemål från Brottsoffermyndigheten.

RESULTATET

Resultatet är den digitala handledningen Liten och trygg, en handledning för samtal om barns känslor och vuxnas ansvar och som syftar till att förse förskolepersonal med kunskap om brott mot barn och ge dem stöd i att föra viktiga samtal om känslor och rättigheter med barnen.

Handledningen innehåller två block, Personal i förskolan och Liten i förskolan. Personal i förskolan består av kunskapsfilmer och övningar som ger personalen i förskolan möjlighet att öka sina kunskaper och i sin arbetsgrupp diskutera barns utsatthet och hur de tillsammans kan uppmärksamma dessa barn.

Liten i förskolan består av pedagogiska övningar att genomföra tillsammans med barnen, känslokort, målarblad och affischer för utskrift samt boken om Liten av Stina Wirsén. Allt i syfte att tillsammans med barnen arbeta, leka och samtala om deras känslor och rättigheter.

Redan vid den kvalitativa undersökningen med personal i förskolan framkom att det var ett efterlängtat material som ansågs som; Viktigt, Inspirerande, Tankeväckande, Tydligt, Professionellt och Reflekterande och kommer att fylla en viktig funktion.

Information om den digitala handledningen och tillhörande fysiskt material skickades ut till landets kommunala och privata förskolor under december 2016.

Vill du veta mer?

Kontakta vår projektledare AnnaMaria Lundin på 070-324 14 25.

Eller maila till annamaria.lundin@teknikhuset.se