Olofsfors

Skellefteå Kommun Branäs

Olofsfors är en ståltillverkare som funnits i snart 250 år och förknippas med hög kvalitet och pålitliga produkter, egenskaper som man också ville förmedla på webben.

Uppdraget

Det var totalt fem webbplatser som Olofsfors ville förnya och förbättra: Olofsfors, Eco-Tracks, Bruxite, Iggesund och SharqEdges. Teknikhuset stod för den tekniska implementationen. Designen hade tagits fram av Pondus.

 

Bruxite och SharqEdges webbplatser

 

Processen

Vi på Teknikhuset kom in i projektet redan i skisstadiet som tekniskt bollplank åt Pondus. I möten med Olofsfors och Pondus kunde vi jobba tillsammans med designer och beställare för att tidigt säkerställa att de idéer och skisser som togs fram skulle vara möjliga att förverkliga på ett bra sätt och ge en bra upplevelse för slutanvändarna av webbplatsen.

Det tidiga samarbetet gjorde att själva utvecklingsprocessen kunde gå snabbt och smidigt då de flesta lösningar redan hade diskuterats även från ett tekniskt perspektiv långt innan vi skrivit vår första rad kod. Under arbetets gång genomfördes genomgångar av webbplatserna tillsammans med Olofsfors för att säkerställa att resultatet blev vad de önskat och ge möjlighet för dem att justera detaljer efter att ha sett och testat webbplatserna.

De fem webbplatserna utvecklades i rask takt och levererades till Olofsfors var för sig så snart det blivit klara för att de skulle kunna påbörja arbetet med att fylla på innehåll parallellt med vårt utvecklingsarbete. Under arbetets gång hölls en tät dialog mellan Teknikhuset och Olofsfors för att snabbt fånga upp önskemål på justeringar.

Resultatet

Resultatet av arbetet blev fem nya webbplatser som alla känns som en helhet samtidigt som de har en egen grafisk profil och till viss del skild funktionalitet. Samtliga webbplatser lanseras under våren 2015. Webbplatserna upplevs lättarbetade av redaktörerna och ger Olofsfors bra möjligheter att kommunicera sina olika varumärken till kunder och allmänhet. 

 

Vill du veta mer?

Kontakta Andreas Lindahl på 070-5801558.

Eller maila till andreas.lindahl@teknikhuset.se