Skellefteå Kommun

Baseco Olofsfors

Skellefteå Kommun ville förnya och förbättra sin webbplats både vad gällde form och funktion.

Uppdraget

Teknikhuset har ett långvarigt samarbete med Skellefteå Kommun gällande kommunens webbplatser. I det här uppdraget var det den del som riktar sig till kommuninvånare som skulle förnyas med utökad funktionalitet och ny design. Några av de stora punkterna utöver designen var förenklad navigation, rakare kontaktvägar för besökare, anpassning för mobila enheter och ett förbättrat dokumentarkiv. Designen hade tagits fram av Skellefteåbyrån Krux. 

Processen

Skellefteå Kommun hade många idéer och önskemål från olika delar av organisationen och ett viktigt arbete inledningsvis blev att prioritera bland dessa för att komma fram till vad som skulle göras och i vilken ordning. Teknikhuset fanns därför med tidigt i processen för att stötta Skellefteå i strategiska val och hjälpa till med estimat och prioritering. 

När en övergripande prioriterad lista över utvecklingsbehov tagits fram övergick arbetet i produktion. Under produktionstiden hölls regelbundna avstämningar mellan Skellefteå Kommun och Teknikhuset. Skellefteå fick möjlighet att testa ny funktionalitet löpande under perioden för att stämma av funktionalitet och göra omprioriteringar vid behov. 

Parallellt med den tekniska utvecklingen genomfördes ett stort innehållsmässigt arbete av Skellefteå Kommun. En snabb och informell dialog mellan beställare och leverantör gjorde att arbetet kunde fungera smidigt trots att mycket skulle falla på plats under kort tid. 

Resultatet

Skellefteås nya webbplats har blivit väl mottagen av såväl kommuninvånare som anställda på Skellefteå Kommun. Besökarna upplever den nya webbplatsen som lättnavigerad och tydlig och andelen besökare som surfar in via mobilenheter har ökat väsentligt sedan lanseringen. Utöver det erbjuder den nya webbplatsen rakare kontaktvägar in till kommunen. 

Vill du veta mer?

Kontakta vår projektledare AnnaMaria Lundin på 070-324 14 25.

Eller maila till annamaria.lundin@teknikhuset.se