Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vitec Brottsoffermyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har tillsammans med Teknikhuset utvecklat ett interaktivt Online-läromedel som används av pedagoger i samspel med elever i grundsärskola och träningsskola.

UPPDRAGET

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det av SPSM utgivna läromedlet Djur omkring oss skulle nu digitaliseras och bli ett komplement till den tryckta boken och Teknikhuset fick förfrågan om att ansvara för den tekniska lösningen och utvecklingen av det pedagogiska läromedlet. Online-läromedlet skulle bli ett laborativt presentationsmaterial som läraren kan använda för att introducera ämnet samt den tillhörande arbetsboken på en interaktiv skrivtavla.

PROCESSEN

Inledningsvis innebar uppdraget att ta fram en prototyp med form och funktionalitet för specifika kapitel och avsnitt anpassat för målgruppen, för att på ett tidigt stadium kunna utvärdera och testa konceptet som vidare skulle ligga till grund för produktion av helheten. Man ville under den fasen arbeta fram hur design, innehåll, interaktiva övningar, navigering och tillgänglighetskrav på bästa sätt kunde omvandlas till en teknisk leverans. En leverans som också skulle vara kompatibel med alla de skrivtavlor som finns ute i verksamheten samt datorer, surfplattor och med dessa vanligt förekommande webbläsare.

SPSM tillhandahöll designskisser och innehållsmaterial och Teknikhuset processade och utvecklade de tekniska lösningarna.

Tekniska tester genomfördes ute i verksamheten för tillgång till olika skrivtavlor. Användartester ur ett pedagogiskt och funktionellt perspektiv genomfördes ute i verksamheterna tillsammans med pedagoger och elever.

Efter tekniska tester och användartester av prototypen producerades sedan det interaktiva läromedlet Djur omkring oss A i sin helhet med den tryckta boken som förlaga.

 

RESULTATET

Resultatet blev det interaktiva Online-läromedlet Djur omkring oss A. En fristående webbapplikation som är optimerad för interaktiv skrivtavla men också plattformsoberoende och fungerar på såväl dator som surfplatta samt i de vanligaste webbläsarna.

Webbapplikationen är en så kallad single-page applikation där kommunikationen mellan front-end och back-end sker med Ajax-anrop. Produkten är byggd i html5 och struktur och innehåll är uppbyggt med xml.

Lösningen är ett ramverk och en behållare för effektiv vidare produktion av bland annat Djur omkring oss B samt än fler tryckta läromedel i liknande format.

Mer information om läromedlet hittar du här

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta vår projektledare AnnaMaria Lundin på 070-324 14 25.

Eller maila till annamaria.lundin@teknikhuset.se