VMF Qbera

Vitec

VMF Qbera har tillsammans med Teknikhuset skapat ett integrerat intranät och kvalitetsledningssystem för ökat engagemang och samarbete.

Uppdraget

VMF Qbera är ett opartiskt serviceföretag, specialiserat på mätning av skogsråvara och fungerar som en länk mellan skogsbruket och förädlingen av skogens produkter. Företaget erbjuder tjänster i hela kedjan för att mätning ska utföras rätt, rationellt och regelmässigt. VMF Qbera ägs gemensamt av både säljare och köpare och har cirka 160 medlemmar.

Teknikhusets fick uppdraget att utveckla ett integrerat intranät och kvalitetsledningssystem i SharePoint Online, som skulle uppfylla den internationella standarden ISO9001. Övergripande krav var att färg och form skulle likna deras utbildningsportal Väx hos oss i så stor utsträckning som möjligt och att det skulle vara enkelt för användaren att navigera bland processer och innehåll. Särskilt betydande krav på kvalitetsledningssystemet var att tydliggöra VMF Qberas processer internt, både visuellt och innehållsmässigt. Alla processer skulle vara klickbara och kopplade till en filtreringsfunktion för att visa upp relaterade mätplatser, sortiment och dokument.

Processen

Vi inledde projektet med en workshop tillsammans med kunden, där vi analyserade och prioriterade kraven. Utvecklingsarbetet delades upp i delleveranser och genom kontinuerliga avstämningar och workshops med kunden såg vi till att vi höll oss till leveransplanen och att kraven blev uppfyllda.

Resultatet

I nära samarbete med kunden levererade vi ett integrerat intranät och kvalitetsledningssystem för plattformen SharePoint Online. På intranätets startsida får VMF Qberas medarbetare en överblick av vad som är nytt i verksamheten genom företagsnyheter och personaliserade meddelanden. I kvalitetsledningssystemet kan medarbetarna följa företagets processer och hitta relaterade dokument genom att navigera via klickbara processkartor. Centralt på alla sidor finns en sökfunktion och en kommentarsfunktion för synpunkter och förbättringsförslag, samt möjlighet att skapa en personlig genväg till aktuell sida.

Samarbetet med Teknikhuset har fungerat väldigt bra. Ett proffsigt bemötande av kunnig och engagerad personal har gjort att vi fått till en mycket bra lösning. De behov vi har i vår verksamhet har fångats upp och omvandlats till den bästa tekniska lösningen just för oss. Att i så stor utsträckning som möjligt använda standardfunktionalitet har ställt oss inför en del vägval. Vid dessa tillfällen har vi fått för och nackdelar presenterade för oss på ett pedagogiskt sätt och vi har kunnat göra de bästa valen som säkerställt att slutprodukten är ett stöd i vår verksamhet och lever upp till våra förväntningar. 

Jenny Lindén, Administrativ chef på VMF Qbera

Vill du veta mer?

Kontakta vår projektledare Eva Lund på 070-399 93 88.

Eller maila till eva.lund@teknikhuset.se