Våra erbjudanden

En av de viktigaste drivkrafterna för oss på Teknikhuset är att alla våra IT-lösningar ska skapa värde för dig som kund.

Det spelar ingen roll om det handlar om webbutveckling, beslutsstöd, interaktionsdesign, intranät, e-learning, systemutveckling, systemintegration, mobilappar eller andra funktioner. Vårt uppdrag handlar i grunden om vad du vill göra. Det kan röra sig om att skapa affärsnytta eller att få rätt verktyg för att driva försäljning.

Vill du förmedla en tydligare bild av varumärket för att skapa förtroende hos dina olika målgrupper eller handlar det om att få rätt plattformar för att undervisa eller till och med underhålla?

Oavsett vilket, behöver du aldrig fundera över hur vi gör. Efter mer än 20 år i branschen kan du vara trygg i att vi tar fram rätt tekniska lösningar för just dig. Däremot kommer vi blanda in dig i flera delar av processen. Både för att få input och verkligen förstå din utmaning, men även för att säkerställa att vi är på rätt väg. Det är så vi skapar IT-lösningar med verkligt värde för dig som kund.

Vi gillar bland annat att arbeta med:

ASP.NET, WebAPI, SQL Server, Microsoft Azure, HTML5, AngularJS, LESS, Office 365, Belastningstest, Databasdesign, Design, Integration, Webbanalys (Google Analytics), Systemarkitektur, SOA, Tillgänglighet, SharePoint, SitecoreEpiserver CMS, Umbraco, Content Studio och Wordpress.