Beslutsstöd

Ibland hamnar tekniken för mycket i fokus i beslutsstödsprojekt vilket kan leda till att de lösningar som tas fram riskerar att bli alltför produktorienterade. För oss det därför viktigt att förstå dina krav och behov för att kunna ta fram effektiva lösningar.

Beslutsstöd kan enkelt uttryckt beskrivas som en metod för att hjälpa hela verksamheten, från enskild medarbetare till högsta beslutsfattare, att fatta rätt beslut och genomföra rätt aktiviteter som stödjer organisationens gemensamma mål. En beslutstödsslösning ska inte förväxlas med olika verktyg för business intelligence vilka används för att analysera data genom att göra en betydligt djupare analys. Beslutstödet är signalsystemet där man ser inom vilka områden djupare analys behöver göras.

Ett beslutsstödsystem kan, i dess enklaste form, bestå av allt från ett Excelblad i vilket nyckeltal matas in till ett avancerat datalager som samlar in data från flera olika datakällor, data som sedan bearbetas och samkörs för att sedan kunna dra slutsatser och sedan fatta initierade beslut utifrån. Innehållet i Excelbladet eller i datalagret kan sedan redovisas i olika medier såsom exempelvis externa webbplatser, intranät, mobila lösningar med mera.

Vi inleder vårt samarbete med en nulägesanalys som vi sedan använder som utgångspunkt för att offerera en lösning som är anpassad för just er verksamhet. 

 

Vill du veta mer?

Kontakta Beslutsstödsarkitekt, Jonas Osterman på 076-131 41 53.

Eller maila till jonas.osterman@teknikhuset.se