Interaktionsdesign

Interaktionsdesign handlar kortfattat om att utforma gränssnitt som är funktionella och som användare tycker om. Detta skapar nytta för verksamheten som står bakom och använder sig av lösningen. Tydlig, begriplig layout, enkla flöden och väl genomtänkta mönster gör lösningar lätta och roliga att använda.

Vårt sätt att jobba med interaktionsdesign utgår alltid från nyttan för verksamheten. Vad är syftet med lösningen och vilka mål vill verksamheten uppfylla genom införandet av densamma? Dessa faktorer är avgörande för de designbeslut som tas under arbetets gång. En god förståelse för slutanvändarna, de vanligaste situationerna i vilka lösningen används är också avgörande för att man skall kunna skapa en lösning som fungerar riktigt bra.

Det praktiska arbetet handlar i stora drag om att

- Gemensamt ta fram designförslag

- Visualisera användargränssnittet med hjälp av mock-ups och interaktiva prototyper

- Ta fram underlag för utvecklingsarbetet

- Test och kvalitetssäkring för att säkerställa att man når de uppsatta målen

Oftast kan vi ganska snabbt avgöra om ett användargränssnitt är funktionellt eller inte men ibland behövs tester för att identifiera delar som behöver korrigeras. I de fall det är oklart om en lösning är bra eller inte genomför vi användartester för att se hur riktiga användare uppfattar och använder ett gränssnitt.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Interaktionsdesigner, Anders Stenebo på 070-644 11 42.

Eller maila till anders.stenebo@teknikhuset.se