Mobila lösningar

Mobila lösningar handlar om att tillgängliggöra information och tjänster. Baserat på ditt företags ambitioner och vår erfarenhet och kunskap guidar vi dig till en lösning som är rätt för dig.

Med våra mobila lösningar vill vi skapa skillnad för dig som kund och dina kunder och medarbetare. Mobila lösningar och appar handlar både om att erbjuda målgrupper rätt information på önskat sätt likväl som att ge medarbetare flexibla arbetsverktyg. I många fall hjälper vi till med att utveckla appar som en förlängning av redan befintliga system. Med hjälp av Microsoft molnplattform Azure blir det möjligt att skapa lösningar och tjänster för dina mobila lösningar och hosta dessa i molnet på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi utvecklar mobila applikationer för bland annat Windows 8, Windows 10, Windows Phone, iOS och Android.

Vill du veta mer?

Kontakta Teknisk chef, Andreas Lindahl på 070-580 15 58.

Eller maila till andreas.lindahl@teknikhuset.se