Office 365

Att flytta ut i molnet är lönsamt! 80% av alla företag som tagit steget rapporterar att de sparar pengar, upplever en högre produktivitet och uppnår en högre säkerhetsnivå. Vi hjälper dig att maximera nyttan med din molnsatsning!

I dagens samhälle ställs höga krav på att våra IT-system ska vara tillgängliga från var som helst, när som helst och på vilken enhet som helst. Office 365 är Microsofts heltäckande molnlösning för e-post, officepaket, fildelning, samarbete och kommunikation och kan användas från alla typer av enheter (PC, Mac samt Mobil) var ni än befinner er.

Vi på Teknikhuset kan hjälpa er att göra övergången till Office 365 smidig, snabb och kostnadseffektiv. Office 365 har dessutom riktigt bra verktyg för att leva upp till de regulatoriska krav som ställs i den nya datalagstiftningen GDPR.

 

Inspirationsseminarium

Är ni nyfikna på Office 365 och vill veta mer om vilka funktioner som ingår, vad det ungefärligen kan kosta och hur ett införande skulle kunna vara effektiv och lönsamt för er? Vi erbjuder ett kostnadsfritt seminarium där vi presenterar Office 365 för er och svarar på de eventuella frågor ni har.

 

Stöd vid utvärdering

Det finns möjlighet att skapa ett prova-på-abonnemang av Office 365 så att utvalda personer i verksamheten kan testa de olika funktionerna. Vi erbjuder support och rekommendationer under utvärderingstiden så att ni kan få ut det mesta av er utvärdering av Office 365.

 

Verksamhetsanalys

Varför behöver ni ett nytt IT-system? Vilka möjligheter ser ni med det nya IT-systemet? Vem ska använda IT-systemet? Detta är viktiga frågor som vi hjälper er att besvara genom en kartläggning av era verksamhetsmål och behov.

 

Planering

Nyckeln till framgång är noggrann planering. Vi hjälper er att planera hur införandet av Office 365 ska gå till, vad ni behöver ta hänsyn till och vilka funktioner som är viktiga för just er verksamhet.

Ofta förekommande delar i planeringen är:

     - Licensiering

     - Användarhantering (identitet och åtkomst)

     - Språkhantering

     - Dokumenthantering

     - Säkerhet och efterlevnad

     - Kommunikations- och samarbetslösningar

     - Utbildningar för administratörer och slutanvändare

 

Införande

När planen är spikad är det dags att föra in systemet i verksamheten. Vi är övertygade att de flesta verksamheter kommer väldigt långt med den standardfunktionalitet som erbjuds i Office 365. Vissa funktioner behöver dock konfigureras för att passa era behov, andra finns där att använda från dag ett. Teknikhuset kan erbjuda följande tjänster:

 

Stöd kring licensiering

Teknikhuset säljer inte Office 365-licenser, men vi kan ge väl underbyggda rekommendationer kring vilka licenser ni behöver och ge er ett bra underlag inför en offertförfrågan till Microsoft eller Microsoft-anslutna tjänsteleverantörer.

 

Konfigurering

Vi kan erbjuda experthjälp med att konfigurera Office 365 för att säkerställa att alla standardfunktioner tillgodoser verksamhetens behov och att eventuella lagkrav eller regulatoriska krav uppfylls.

 

Utveckling

I vissa fall kan Office 365 behöva utökas med verksamhetsspecifika lösningar. Det kan handla om integrationer mot andra system, automatisering av arbetsprocesser via arbetsflöden, sökanpassningar, innehållstyper, mallhantering eller design och layout. Kanske har ni en lokal SharePoint-server som ni vill migrera till molnet? Eller en filserver vars innehåll behöver migreras till OneDrive eller SharePoint Online för att kunna versionshanteras? Våra utvecklare har mångårig erfarenhet av den här typen av anpassningar och kan lämna förslag på lösningar när ett sådant behov uppstår. I vissa fall använder vi oss här av olika funktioner i Microsofts molnbaserade tjänsteplattform Azure.

 

Utbildning

Administratörer hanterar de tekniska utmaningarna i Office 365. Det kan till exempel handla om att hantera företagets e-post, användare och licenser, tillåta extern delning av vissa webbplatser, eller tillämpa rätt säkerhetsprinciper. Slutanvändare kan gå vilse i det stora utbudet av inbyggda funktioner. Vad är Teams och vad ska vi ha det till? Hur kommer jag enklast åt mina dokument? Ska jag spara dokument i OneDrive eller SharePoint? Hur delar jag ett dokument med en kollega? Vi kan hjälpa er att utbilda både administratörer och slutanvändare i Office 365 under införandeperioden.

 

Förvaltning

Teknikhusets förvaltningsupplägg innefattar:

  • Proaktiv applikationsförvaltning. Vi övervakar er Office 365-tenant och föreslår eventuella åtgärder löpande efter överenskommelse.
  • Aktiv applikationsförvaltning. Vi tar emot supportärenden, felsöker aktuella problem och vidtar åtgärder efter överenskommelse.

 

Vill du veta mer?

Kontakta Teknisk chef, Andreas Lindahl på 070-580 15 58.

Eller maila till andreas.lindahl@teknikhuset.se