Webbanalys

För att kunna få ut maximal nytta av din webbplats, oavsett vilken syfte du har med den, behöver du förstå vilka dina besökare är och vad de gör på din webbplats.

Vi på Teknikhuset hjälper dig att samla in och analysera webbplatsstatistik för att du ska kunna fatta välgrundade beslut om hur du vill förbättra just din webb. För det är ju det webbanalys handlar om - att systematiskt arbeta för att skapa en bättre webbplats för din verksamhet och dina besökare.

Webbanalys blir både nyttigare och roligare om man har satt upp konkreta och mätbara mål. Därför vill vi gärna inleda arbetet med att hitta de områden som är viktiga för just din verksamhet och sätta upp tydliga och mätbara mål för dessa.

Vi använder oss i målsättningsarbetet av Googles rekommenderade metod för målsättning. I korthet identifierar vi tillsammans med dig som kund ett antal områden som ska följas upp för webbplatsen, identifierar hur dessa ska kunna följas upp, samt tar fram konkreta mätpunkter och målvärden för varje område för att uppnå så bra konvertering som möjligt. .

När målen är satta hjälper vi dig att konfigurera ditt webbanalysverktyg så att du kan samla in rätt data samt tar fram tydliga och översiktliga rapporter så att det blir lätt att följa upp resultat.

Arbetet övergår sedan i regelbundet återkommande möten där föregående periods resultat analyseras och förslag på förbättringar tas fram. De förändringar som genomförs på webbplatsen följs sedan upp och rapporter justeras för att du ska kunna se vad varje enskild förändring ger för resultat.

Vill du veta mer?

Kontakta Systemarkitekt, Anton Wallén på 072-205 59 10.

Eller maila till anton.wallen@teknikhuset.se