Vårt arbetssätt

Vem vill du nå fram till – och varför? Vi hjälper dig med just din utmaning.

Det kan handla om webbplatser som ger dina kunder en klockren upplevelse av varumärket, om intranät som förenklar samarbetet för dina medarbetare eller varför inte om mobila lösningar som till exempel säljdrivande applikationer.

Oavsett vilket, behöver du aldrig känna att du ska förstå själva tekniken. Efter 20 år i branschen har vi ett team av drivna specialister som kan hjälpa dig med allt detta. Vi kan på ett pedagogiskt sätt förklara allt du behöver veta. Däremot vill vi att du är delaktig som bollplank genom hela projektet, eftersom vi vet hur viktig din kunskap är för slutresultatet.

Så jobbar vi tillsammans

Varje projekt, stort som smått, är unikt och kräver sin egen anpassning av arbetsprocessen. Därför tillämpar vi på Teknikhuset en arbetsprocess som stödjer en agil projektmodell. Allt för att säkerställa nöjda kunder och ett bra resultat oberoende av projektets typ och storlek. Ett nära samarbete med våra kunder ser vi som en framgångsfaktor och det går som en röd tråd genom alla våra projekt. Detta är också en av grundpelarna i det agila arbetssättet.

Processen består av tre huvuddelar: Förankra, Förverkliga och Förädla, där vi inom varje del använder oss av olika tillvägagångssätt för att nå målet.

Förankra

För att skapa ett långsiktigt värde för kunden är det av största vikt att vi lär känna kundens verksamhet och affär för att kunna paketera en bra lösning som hänger ihop i alla kanaler och skapar ett mervärde.

Med utgångspunkt i verksamhetsnyttan och slutanvändaren tas arbetet vidare med t ex UX-design, förstudier (tekniska- och verksamhetsanalyser), workshops, prototyping, interaktionsdesign och användarstudier.

I samarbete med kunden identifierar och definierar vi projektet. Tillsammans planerar vi projektets resurser såsom tid och organisation, krav och funktionalitet samt fastställer projektrutiner.

Förverkliga

Resultatet av vårt förankringsarbete är grunden till att förverkliga den önskade lösningen. Det är nu lösningen ska produceras.

Det grafiska ramverket arbetas fram, den tekniska arkitekturen utformas och utvecklingsarbetet utförs i en agil process med kontinuerliga avstämningar tillsammans med kunden. Målet är en levande och driftssäker lösning som skapar nytta för kunden.

Förädla

För att optimera värdet av den framtagna lösningen behöver den förvaltas på rätt sätt. Hos oss är förvaltning mer än support och underhåll av själva lösningen, det är också förvaltning och vidareutveckling av varumärke, kampanjlösningar och webbstrategier etc. Vi hjälper kunden med att förädla sin lösning och hålla den levande genom att proaktivt diskutera och implementera förbättringar.

Det nära samarbetet med kunden fortsätter vi att bevara och vi arbetar agilt även i denna livscykel då det säkrar både delaktighet och transparens men även säkerställer att vi maximerar affärsnyttan och värdet av din lösning.