Till innehållet

Utveckling

Vi har kompetens för att hjälpa er att bygga upp ett beslutstödssystem från ax till limpa.

Datalager och datamodellering 

Ett genomtänkt och välarbetat datalager är den bästa grunden för ett beslutstödssystem oavsett hur mycket eller lite data det initialt innehåller. Tillsammans med verksamheten analyserar vi behovet av data och modellerar datalagret på ett strukturerat och hållbart sätt enligt Kimballs modell. Vi sätter upp behörighetsstyrning och skapar kuber efter behov. 

ETL-utveckling 

 Ett datalager behöver laddas med data och detta behöver göras på ett kontrollerat, tidsbestämt och strukturerat sätt. Datat behöver analyseras och ofta tvättas och transformeras. För detta använder vi oss ofta av SQL Server Integration Services. 

Visualisering och rapportering 

Målet med datavisualisering är att ge överblick, skapa tydlighet och på så sätt en bra grund för beslut. Det finns många olika visualiserings- och rapporteringsverktyg för att presentera data. De verktyg vi gärna använder oss av är bl a Power BI och Excel. 

Masterdata 

Ett datalager hanterar i de flesta fall data från flera olika källsystem. I dessa fall blir det viktigt att definiera och strukturera gemensamma grunddata denna process benämns ofta som Master Data Management. Vi hjälper er i denna process. 

Proof-of-concept 

Att fatta beslut om uppstart och införande av ett beslutstödssystem kan av olika anledningar kännas som ett stort och svårt steg även om behovet och nyttan känns tydlig. Då kan det vara bra att starta upp med ett mindre projekt i form av ett Proof-of-concept och att man då lämpligtvis väljer att bygga för en del av verksamheten där resultatet blir användbart direkt. På så sätt får verksamheten en möjlighet att prova på, utvärdera och lära sig mer om beslutstöd och att göra det successivt.