Till innehållet

Analys och strategi

Vi hjälper våra kunder med att ta fram strategier för att skapa mervärde med Microsoft 365, SharePoint Online och Azure.

Effektkartläggning  

En effektkartläggning tydliggör vilka nyttor (effekter) som den nya lösningen förväntas skapa för verksamheten samt vilka effektmål som ska uppnås för att stödja effekterna och inte minst vilka behov som den nya lösningen ska stödja. Vi genomför effektkartläggningar och säkerställer att de funktioner som utvecklas har en tydlig koppling till definierade mål och målgrupper för den nya lösningen.   

Informationsarkitektur  

Informationsarkitektur beskriver den struktur som måste finnas på plats för att lösningar ska vara möjliga att förvalta och vidareutveckla på ett kostnadseffektivt och strukturerat sätt. När det till exempel gäller dokumenthantering och hur man delar upp innehåll på exempelvis ett intranät är det extra viktigt med en genomtänkt informationsarkitektur.    

Riktlinjer för olika tjänster i Microsoft 365

Utifrån verksamhetens behov tar vi fram riktlinjer för hur man på bästa sätt kan nyttja de funktioner och tjänster (Teams, SharePoint, Power Automate, Forms, PowerApps med flera)  som finns inbyggt i plattformen. Det finns många parametrar att ta hänsyn till vad gäller detta och våra arkitekter kan hjälpa er att fatta rätt beslut.   

Metodik och arkitektur för migrering av applikationer och innehåll  

Ofta har man som organisation eller företag en mängd innehåll i form av dokument, bilder eller andra filer sedan tidigare, innehåll som kan behöva migreras, struktureras, kategoriseras och taggas. Vi kan hjälpa er med såväl strategiska beslut kring hanteringen av denna information såväl som med själva genomförandet av ovanstående. Vad gäller exempelvis SharePoint så har vi erfarenhet av att jobba med SharePoint Migration Tool (SPMT) och ShareGate  

Best practice   

Med de verktyg och funktioner som finns i Microsoft 365 ges möjlighet att lösa samma problem på flera olika sätt. Med vår mångåriga och gedigna kunskap om och erfarenhet av plattformen kan vi säkerställa att ni får en lösning som bygger på vedertagna principer och best practice.