Till innehållet

Utveckling

Intranät   

Vi bygger och förvaltar intranätslösningar baserade på Microsoft-teknologier såsom Valo Intranet (med vilka vi är partner), SharePoint Online, SharePoint On-prem eller Umbraco. Oavsett om du vill bygga ditt nya intranät helt på SharePoint standard eller om du vill basera ditt intranät på en prisbelönt och nyckelfärdig plattform såsom Valo Intranet så är vi rätt val för dig. Vi har mångårig erfarenhet av att jobba med intranätslösningar på olika plattformar, såväl för mindre som större kunder.  

Utredningar (behov, licens, säkerhet mm)  

I samband med ett införande är det viktigt att fatta beslut om investeringar på rätt grunder. Våra experter hjälper er därför med:  

Teknisk förstudie 

Vi säkerställer att den befintliga tekniska plattformen uppfyller kraven vid införande av nya funktioner och tjänster. 

Tekniskt stöd - Microsoft 365 

Inte sällan uppstår det frågor och funderingar av teknisk karaktär under eller inför ett projekt. Våra experter kan agera “bollplank” till er för att fatta rätt beslut. 

Behovsanalys 

Vi identifiera verksamhetens behov utifrån nuläget till önskat nyläge.  

Licensrekommendationer 

Vi kan bistå er med att förklara vad de olika licensmodellerna innebär och innefattar men även att rent praktiskt inventera och dokumentera verksamhetens behov så att ni kan känna er trygga med att ni inte betalar för mer än vad ni verkligen behöver när ni beställer licenser från er återförsäljare. 

Utveckling av skräddarsydda applikationer

Utveckling av skräddarsydda applikationer med hjälp SharePoint Framework (SPFx), PowerApps Flow och Azure-tjänster  tvecklingsmetodik  

Utvecklingsmetodik

Vi har i flera av våra uppdrag för större kunder tagit fram en utvecklingsmetodik som innebär att vi kan återanvända funktioner och kod vilket borgar för att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och förvaltningsbara lösningar. 

DevOps 

Ett område som inte är det allra lättaste vad gäller den digitala arbetsplatsen är DevOps. Vi har dock baserat på vår erfarenhet av plattformen tagit fram väl fungerande metoder och arbetssätt som gör det möjligt att ha kontroll och struktur i de artefakter som producerats. 

Integration med andra affärssystem 

Ofta finns det i den digitala arbetsplatsen ett behov av att hämta och lämna information och data från och till andra affärssystem. Vi har stor erfarenhet av att jobba med integration och har hjälpt ett flertal kunder med olika typer av integrationer.   

Automation av affärsprocesser (RPA)

Idag blir det mer och mer vanligt att man automatiserar repetitiva arbetsuppgifter för att på så sätt korta ledtider, minska antalet fel och höja kvaliteten. Power Automate (som hette tidigare Microsoft Flow), UI-flows, Logic Apps och Azure Functions är verktyg som vi gärna arbetar med för att åstadkomma detta.  


Dokumenthantering   

M365 tillsammans med SharePoint innehåller stöd och funktioner för effektiv och begriplig hantering av dokument. För att fatta rätt beslut och strategi kring hur dokumenthantering skall fungera i er organisation hjälper vi er med: 

  • Struktur – ordning och reda 
  • Bygga för att hjälpa användare hitta information (taggning, sökningar med hjälp av enterprise search) 
  • Data Loss Prevention, Azure Information Protection 
  • Konfiguration, förvaltning och administration av Office 365  
  • Bygga och förvalta en Office 365-plattform så att den blir stabil och förvaltningsbar, Inklusive lösningar för provisionering och application management