Till innehållet

Automation

Automation av affärsprocesser, eller RPA (Robotic Process Automation) som det ibland förkortas, handlar kortfattat om att med hjälp av smart mjukvara automatisera manuella processer, eliminera repetitiva arbetsuppgifter och på så sätt frigöra medarbetarna så att de kan ägna sig åt arbetsuppgifter som skapar mer värde för företaget eller organisationen.

RPA är att med hjälp av affärslogik, strukturerade variabler och teknik automatisera regelbaserade affärsprocesser. Med hjälp av RPA-verktyg kan man konfigurera mjukvara eller en "robot" för att fånga och tolka signaler för exempelvis processa en transaktion, manipulera data, generera svarsmeddelanden eller helt enkelt för att kommunicera med andra digitala system. Därför kan RPA vara från något så enkelt som att automatiskt svara på ett mail till att deploya bottar som programmerats för att automatisera jobb i ett affärssystem.

Fördelar med automation

Med hjälp av automation kan en organisation frigöra tid för medarbetare samt skära ner på antalet misstag orsakade av den mänskliga faktorn. Genom att berika automatiseringen med kognitiva tjänster såsom maskininlärning, taligenkänning eller natural language processing (NLP) kan man också automatisera kvalificerade arbetsuppgifter som tidigare krävde kompetens som endast människor ansågs besitta.

Ett exempel på detta som vi på Teknikhuset arbetat är att med hjälp av kognitiva tjänster kunna bedöma om en synpunkt som skickats in till ett kundtjänstsystem är positiv eller negativ. I de fall den är negativ så skickas en signal till en medarbetare att det är dags att agera snabbt. Tjänster som denna faller in under vad som kallas Intelligent Automation (IA). Vi har också använt kognitiva tjänster för att automatiskt tagga bilder med metadata. 

Många tror att man behöver särskilda verktyg för att jobba med automation men det går utmärkt att automatisera arbetsuppgifter med kod skriven för ändamålet eller att till exempel använda sig av de verktyg som finns i Microsoft 365.