Till innehållet

Robotic Process Automation

Robotic Process Automation eller RPA som det förkortas handlar kortfattat om att med hjälp av smart mjukvara automatisera manuella processer, eliminera tråkiga repetitiva arbetsuppgifter och på så sätt frigöra medarbetarna så att de kan ägna sig åt arbetsuppgifter som skapar mer värde för företaget eller organisationen. För att lyckas med RPA krävs det dock bra design, planering och förvaltning.

RPA är att med hjälp av affärslogik, strukturerade variabler och teknik automatisera regelbaserade affärsprocesser. Med hjälp av RPA-verktyg kan man konfigurera mjukvara eller en "robot" för att fånga och tolka signaler för exempelvis processa en transaktion, manipulera data, generera svarsmeddelanden eller helt enkelt för att kommunicera med andra digitala system. Därför kan RPA vara från något så enkelt som att automatiskt svara på ett mail till att deploya bottar som programmerats för att automatisera jobb i ett affärssystem.

Fördelar med RPA

Med hjälp av RPA kan en organisation frigöra tid för medarbetare samt skära ner på antalet misstag orsakade av den mänskliga faktorn. Ett exempel på detta är en bank som med hjälp av införandet av botar lyckades tillföra motsvarande cirka 200 heltidstjänster för 30% av vad det hade kostat att anställa nya medarbetare. Genom att berika automatiseringen med kognitiva tjänster såsom maskininlärning, taligenkänning eller natural language processing (NLP) kan man också automatisera kvalificerade arbetsuppgifter som tidigare krävde kompetens som endast människor ansågs besitta.

Ett exempel på detta som vi på Teknikhuset arbetat är att med hjälp av kognitiva tjänster kunna bedöma om en synpunkt som skickats in till ett kundtjänstsystem är positiv eller negativ. I de fall den är negativ så skickas en signal till en medarbetare att det är dags att agera snabbt. Tjänster som denna faller in under vad som kallas Intelligent Automation (IA).

Många tror att man behöver särskilda verktyg för att jobba med RPA men det går utmärkt att automatisera arbetsuppgifter med kod skriven för ändamålet eller att till exempel använda sig av de verktyg som finns i Microsoft 365.