Till innehållet

Användarupplevelse

Utifrån uppsatta mål formar vi upplevelsen som gör vardagen enklare för dina användare.

User Experience/User Interface

Vi arbetar med användarcentrerade metoder för att skapa så värdefulla tjänster som möjligt för era användare och hjälpa dem att hitta rätt. Med en grundlig förstudie eller effektkartläggning arbetar vi tillsammans med er och era målgrupper fram en UX-lösning i form av wire-frames (grova skisser) för att exemplifiera och testa den tänkta interaktionen. För att förstärka vår interaktionsdesign och tydligt kommunicera ert varumärke arbetar vi sedan fram gränssnittsdesign. 

Prototyper och användartester

Vi rekommenderar att man alltid tar höjd i projekten för att testa sina lösningar på faktiska användare. Ju tidigare man gör det desto bättre. Genom att arbeta fram klickbara prototyper kan vi låta era målgrupper testa av lösningen och justera den efter som. På så sätt validerar vi på ett kostnadseffektivt sätt att vår lösning möter de mål vi definierat för den. 

Tillgänglighet

Vi har lång erfarenhet av att bygga tillgängliga webbplatser och bistår gärna med vår kunskap så att er webbplats kvalitetssäkras för den nya lagen om tillgänglighet.