Till innehållet

Förvaltning

Efter ett digitalt projekt är levererat tar nästa steg vid. Vi hjälper er med organisation, uppföljning och optimering av lösningen för att möta nya utmaningar.

Förvaltning och support 

Att lansera en webbplats eller applikation är oftast bara början. För att er lösning fortsatt skall vara relevant, tillgänglig och fortsätta skapa värde behöver den ständigt utvärderas och vidareutvecklas. Vi hjälper er med att på ett strukturerat sätt organisera en förvaltnings och redaktörsorganisation som stödjer vidareutveckling.  

Vi stöttar er självklart även i det arbetet genom etablerade förvaltningsprocesser, ärendehantering och supportfunktioner baserat på era behov.  

Hosting 

När det gäller hostning av din webblösning så har vi samarbetspartners som vi kan ta hjälp av eller så kan vi om du önskar hjälpa dig med att hosta din webblösning i någon av de många molntjänster som idag finns tillgängliga, exempelvis Amazon eller Microsoft Azure. Med hjälp av tjänster i Microsoft Azure kan vi också hjälpa dig med att till exempel uppnå Single Sign On för dina webbapplikationer. 

Utbildning 

För att ni ska få ut så mycket som möjligt av er lösning erbjuder vi utbildningar inom samtliga de CMS vi arbetar med.  

Uppföljning och optimering 

Vi hjälper er att fatta datadrivna beslut kring vidareutveckling av era webblösningar genom att genomföra löpande webbanalyser där vi sammanställer rekommendationer till er baserat på omvärldsbevakning, användarnas användning av applikationen och hur väl den möter era uppsatta mål.