Till innehållet

Systemutveckling

Vi kan systemutveckling och vet hur viktig en väl fungerande IT-lösning är i så gott som alla verksamheter. Utifrån dina behov hjälper vi dig med ett hållbart långsiktigt förslag på lösning.

I dagens samhälle spelar IT-lösningar en avgörande roll i så gott som alla verksamheter och ett väl fungerande systemstöd är ofta en av nycklarna till produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Kraven ökar också på att lösningarna ska kunna kommunicera med varandra då enskilda system och funktioner sätts samman i större delsystem. Baserat på dina behov analyserar vi möjligheterna och presenterar ett långsiktigt hållbart förslag som lever upp till dina förväntningar, eller kanske till och med överträffar dem.

För att vi ska leverera det du förväntar dig ingår det i vårt erbjudande att du som kund tar en aktiv del i processen och är delaktig i kravinsamling och verksamhetsutveckling. Vi tar hand om projektledning, arkitektur och systemutveckling, integration, förvaltning och support.

Bransch-specifika lösningar 

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med digitala lösningar för kunder inom bland annat skogsnäring, industri samt för offentliga aktörer så som myndigheter och kommuner. En styrka som är värdefull för dig som kund.

Integration

Många upplever idag att det tar längre tid än planerat att implementera nya system. Den avsatta budgeten räcker inte till och investeringarna blir större än projekterat. En tydlig och fungerande strategi kring systemintegration kan ofta vara en stor del av lösningen.
Läs mer om integration