Till innehållet

Integration

Många upplever idag att det tar längre tid än planerat att implementera nya system. Den avsatta budgeten räcker inte till och investeringarna blir större än projekterat. En tydlig och fungerande strategi kring systemintegration kan ofta vara en stor del av lösningen.

Tekniken och digitaliseringen rör sig i dag med hög hastighet. Det öppnar upp stora möjligheter för att automatisera processer, korta ledtider och att effektivisera. Men det ställer också höga krav på din IT-miljö. Nya system behöver kunna rullas ut snabbt och effektivt såväl som att befintliga applikationer behöver kunna kommunicera friktionsfritt med dessa.

Genom att ha en genomarbetad och tydlig strategi vad gäller systemintegration kan många problem lösas och framtida projekt kan genomföras mer effektivt. Komplexiteten i miljön minskar vilket ofta leder till lägre förvaltningskostnader och livstiden på redan existerande system ökar. Tillsammans med oss på Teknikhuset kan du se till att er organisation har en strategi och därmed är beredd på kommande utmaningar.

Vi börjar med att tillsammans diskutera kring hur er situation ser ut idag och vilka utmaningar ni står inför. Är ni i behov av att implementera en integrationsplattform för att på så vis få bättre kontroll, loggningsmöjligheter och att öka skalbarheten eller ligger en kartläggning av miljön mer rätt i tiden? Nästa steg blir att lägga upp en plan i vilken vi beskriver hur vi kan hjälpa din organisation att på bästa sätt att nå era mål.

Med mångårig erfarenhet av branscher såsom exempelvis skogsindustri, pappersindustri och logistik har vi sett att det inte finns en universallösning som passar alla. Istället har vi samlat på oss mängder med erfarenheter och lärdomar som kommer till användning när vi hjälper dig och din verksamhet. Vi har upptäckt mönster som hållbara lösningar och strategier har gemensamt. Likväl har vi identifierat fallgropar som bör undvikas. Några av de tekniker vi arbetar med är Microsoft BizTalk Server, SQL Server Integration Services, Web Services, WCF och Websphere MQ och MSMQ. Vi tycker också om att använda de funktioner och tjänster för integration som finns i Microsoft Azure Integration Services, exempelvis Logic Apps, Service Bus, Event Grid eller API Management.