Till innehållet
Nämn en organisation idag som inte står inför någon form av förändring.

Verksamhetsutveckling

För att möta förändring och utveckla sin verksamhet måste företag idag lägga fokus på att identifiera vilka behov som ska uppfyllas och vilka effekter man vill nå med sitt förändringsarbete. Med effektiv förändringsledning hjälper vi dig och din organisation att hämta hem nyttan av din investering.

Vi bidrar till måluppfyllelse och realisering av vinster men samtidigt med lyhördhet och respekt för individen och dennes förändringsresa.

Med hjälp av tydliga metoder och verktyg stöttar vi verksamheten i arbetet med att ta sig från ett nuläge till ett önskat framtida läge. Vi arbetar systematiskt med att definiera, planera och stötta organisationen i de tre olika stegen i förändringsprocessen - Förbered, Genomför och Förstärk.

Vi har certifierade förändringsledare inom Prosci som kan leda förändringsprocessen med tillhörande verktyg.

Våra tjänster