Våra erbjudanden

En av de viktigaste drivkrafterna för oss på Teknikhuset är att alla våra IT-lösningar ska skapa värde för dig som kund.

Vare sig det handlar om webbutveckling, beslutsstöd, intranät, systemutveckling, systemintegration, mobila appar eller andra funktioner, är vårt uppdrag att skapa affärsnytta för dig.

Vill du förmedla en tydligare bild av varumärket för att skapa förtroende hos dina olika målgrupper eller handlar det om att få rätt plattformar för att undervisa eller till och med underhålla? Efter mer än 20 år i branschen kan du lita på att vi tar fram rätt tekniska lösningar för just dig. Vi kommer att arbeta tätt ihop under processen för att förstå din utmaning, men även för att säkerställa att vi är på rätt väg. Det är så vi skapar IT-lösningar med verkligt värde.

Läs mer om våra erbjudanden

Verksamhetsutveckling
Beslutsstöd
Office 365 och SharePoint
Valo Intranet
Webbutveckling
Systemutveckling